Про журнал

Часопис Український історичний огляд/Ukrainian Historical Review призначено для періодичного (не рідше одного разу на рік) оприлюднення результатів наукових досліджень, які провадяться у царині історичних досліджень та інтердисциплінарних студій на інтегруючій базі історичного знання, без визначення чітких хронологічних і просторових меж. Коло авторів визначатиметься лишень на основі наукових якостей поданих до друку матеріалів. Перевага надається матеріалам з інноваційною (і міждисциплінарною) теоретико-методологічною та джерельною складовими, або есеям, які узагальнюють значущі історичні проблеми. Головною ідеєю часопису є зменшення відізольованого характеру українського історичного дискурсу від провідних світових тенденцій та середовищ, створення дієвого майданчику для обміну соціокультурними сенсами між представниками української та світової історичної науки. Важливим завданням є також презентація здобутків історичних студій в Українському католицькому університеті, як інноваційного для вітчизняного простору історіографічного середовища.

Кожен випуск часопису міститиме тематичний(-і) блок(-и), кількість матеріалів в якому(-их) і перелік авторів будуть наперед визначені редколегією, яка залишає за собою право замовити окремі статті у фахівців з тематики (із обов’язковим їх незалежним рецензуваням).