Просвітництво в Речі Посполитій і його впливи на унійну Церкву наприкінці XVIII ст.: до формулювання питання

Автор(и)

Ключові слова:

Унійна Церква, Річ Посполита, конфесіоналізація, Просвітництво, візитаційні інструкції, митрополія, освічений католицизм

Анотація

DOI: 10.47632/2786-717X-2022-1-163-177

УДК 930.85:271.4(477)“17”

 

Як цитувати: Валентина Лось, Просвітництво в Речі Посполитій і його впливи на Унійну церкву наприкінці XVIII ст.: до формулювання питання, Ukrainian Historical Review / Український історичний огляд, I | 2022, 163-177.

Валентина Лось

Просвітництво в Речі Посполитій і його впливи на унійну Церкву наприкінці XVIII ст.: до  формулювання питання

Наприкінці XVIII ст. Унійна Церква в Речі Посполитій увійшла в період реформ, який історики пов’язують передусім із процесом її конфесіоналізації в досліджуваний період. Утім, XVIII ст. – це й доба Просвітництва, ідеї якого мали певну суспільну рецепцію в Речі Посполитій. У статті приділено увагу сучасним тенденціям у дослідженні східноєвропейського Просвітництва, з особливим акцентом на розвиток просвітницького руху в річпосполитському контексті, яким сьогодні активно цікавляться польські та закордонні історики. Також поставлено питання про впливи ідей  Просвітництва на ієрархію Унійної  Церкви.

Окрім висвітлення теоретичних питань, головна увага дослідження зосереджена на практичних аспектах просвітницьких впливів, позаяк за даними сучасних дослідників саме впровадження ідей Просвітництва є вираженням просвіченого католицизму. Також здійснено порівняльний аналіз візитаційних інструкцій середини – другої половини XVIII ст. з особливим акцентом на візитаційній інструкції митрополита Ясона (Смогоржевського) 1782 р. для деканатів Брацлавщини та Волині Київської унійної митрополії. Результати здійсненого аналізу дають підстави запропонувати новий погляд на зв’язок між просвітницькими ідеями та піднесенням рівня освіти унійного духовенства, що простежується у візитаційних документах кінця XVIII ст.

 

 

References

Bilyk Viktoria, Karlina Oksana. Zhyva spil'nota v impers'komu sviti: Luts'ka hreko-uniyna  yeparkhiia kintsia XVIII – pershoi tretyny XIX st. L’viv 2018. [In Ukrainian.]

Bobryk Witold. Duchowieństwo unickiej diecezji chełmskiej w XVIII wieku. Lublin 2005. [In  Polish.]

Butterwick Richard. Polska rewolucja a kościół katolicki 1788–1792. Kraków 2012. [In Polish.]

Butterwick Richard. What is Enlightenment (Oświecenie)? Some Polish Answers, 1765–1820 // Central Europe 3/1 (2005) 19–37. [In Polish.]

Getka Joanna. Świat chrześcijański wobec dziedzictwa słowiańskiego. Wyobrażenia ludowe w bazyliańskich Teologiach moralnych (XVIII wiek) // Studia Wschodniosłowiańskie 16 (2016) 397–411. [In Polish.]

Getka Joanna. U progu modernizacji: ruskojęzyczne drukarstwo bazyliańskie XVIII wieku. Warszawa 2017. [In Polish.]

Kempa Tomasz. Wobec kontrreformacji. Protestanci i prawosławni w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku. Toruń 2007. [In Polish.]

Korzo Margarita. Ukrainskaya i belorusskaya katehiticheskaya tradiciya konca XVI – XVIII vv.: stanovlenie, evolyuciya i problema zaimstvovanij. Moskva 2007. [In Russian.]

Lehner L. Ulrich. The many faces of the catholic enlightenment // A Companion to the Catholic  Enlightenment in Europe / ed. by Ulrich L. Lehner, Michael Printy. Leiden – Boston 2010, s. 1–16.

Levitskij Pyotr. Uniatskie visity ili revizii prihodov 18 st. kak cerkovno-istoricheskij material. Kiev 1908. [In Russian.]

Los’ Valentyna. Uniats'ka Tserkva na Pravoberezhniy Ukraini naprykintsi XVIII – pershiy polovyni XIX st.: orhanizatsiyna struktura ta kul'turno-relihiynyi aspekt. Kyiv 2013. [In Ukrainian.]

Nowak Alicja Z. Priesthood in the Teaching for the Clergy: On the History of Religious Reform in the Kievan Metropolitanate throughout the 16th and 17th Centuries. Kraków 2017.

Oestreich Gerhard. Strukturprobleme des europäischen Absolutismus // Viereljahresschrift für Soziale und Wirtschaftsgeschichte 55 (1968) 329–347. [In German.]

Okey Robin. Eastern Europe 1740–1985: Feudalism to Comunism. London 1992.

Onofriichuk Tetiana. Enlightenment takes Hold of our Lands’: translating and publishing in Volhynia and Podolia in the 1800s–50s // European Review of History 27/4 (2020) 450–473.

Shek Brnardić Teodora. The Enlightenment in Eastern Europe: Between Regional Typology and Particular Microhistory // European Review of History 13/3 (2006) 411–435.

Skinner Barbara. The Western Front of the Eastern Church: Uniate and Orthodox Conflict in  Eighteenth-Century Poland, Ukraine, Belarus, and Russia. DeKalb Illinois 2009.

Skochylias Ihor. Halyts’ka (L’vivs’ka) yeparkhiia XII–XVIII st. Orhanizatsiyna struktura ta pravovyi status. L’viv 2010. [In Ukrainian.]

Skochylias Ihor. Neopublikovana pratsia z istorii Uniats’koi tserkvy na Pravoberezhniy Ukraini u XVIII st. // Materialy zasidan’ Istorychnoi ta Arkheohrafichnoi komisii NTSH v Ukraini, vyp. 2 (1995–1997 rr.). L’viv 1999, с. 343–360. [In Ukrainian.]

Skochylias Ihor. Prohrama reform u L’vivskiy yeparkhii v pisliazamoiskyi period: vizytatsiyni instruktsii Atanasiia (Sheptyts’koho) 1732 ta 1739 rokiv // Kovcheh: Naukovyi zbirnyk iz tserkovnoi istorii 2 (2000) 347–371. [In Ukrainian.]

Śliwa Tadeusz, ks. Greckokatolicki biskup Łucki Stefan Lewiński (1736–1807) // Premislia  Christiana X (2003) 393–396. [In Polish.]

Ślusarska Magdalena. Ku odnowie życia religijno-moralnego wiernych i poprawie ich obyczajów. Duchowieństwo diecezji wileńskiej w okresie pontyfikatu biskupa Ignacego Jakuba Massalskiego (1762–1794) a oświeceniowa reforma katolicka // Senoj i Lietuvos literatura 33 (2012) 171–210. [In Polish.]

Turczynski Emanuel. The Role of the Orthodox Church in Adapting and Transforming the Western Enlightenment in Southeastern Europe // East European Quarterly 9/4 (1975) 415–440.

Wereda Dorota. Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku. Siedlce – Lublin 2013. [In Polish.]

Witecki Stanislav. Theory and Practice of Parochial Preaching in the late 18th century Polish Lithuanian Commonwealth // Slověne = Словѣне. International Journal of Slavic Studies 6 (2) (2017) 597–621. [In Polish.]

Wizytacje generalne parafii unickich w województwie kijowskim i bracławskim po 1782 roku / oprac. Marian Radwan. Lublin 2004. [In Polish.]

Wodzianowska Irena. Zmierzch Unii. Struktury terytorialne i personalne Cerkwi greckokatolickiej w drugiej połowie XVIII wieku na Bracławszczyźni. Lublin – Tczew 2018. [In Polish.]

Wulf  Larry. Vynaidennia Skhidnoi Yevropy. Mapa tsyvilizatsii u svidomosti epokhy Prosvitnytstva. Kyiv 2009. [In Ukrainian.]

Yaremenko Maksym. Pered vyklykamy unifikatsii ta dystsyplinuvannia: Kyivska pravoslavna mytropoliia u XVIII stolitti. L’viv 2017. [In Ukrainian.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Як цитувати

Лось, В. (2022). Просвітництво в Речі Посполитій і його впливи на унійну Церкву наприкінці XVIII ст.: до формулювання питання. Український історичний огляд, (1), 163–177. вилучено із https://uhr.ucu.edu.ua/index.php/chasopys/article/view/17

Номер

Розділ

Релігійна культура південно-східних воєводств Речі Посполитої другої половини XVII – XVIII ст.