Наполеон Бонапарт і відбудова Польської держави

Автор(и)

Ключові слова:

історіографія, образ, Наполеон, Річ Посполита, Варшавське герцогство, війна, Росія, міф, традиція

Анотація

DOI: 10.47632/2786-717X-2022-1-19-38

УДК 94(438)“18”:929(44) „17/18”

 

Як цитувати: Dariusz Nawrot, Napoleon Bonaparte a odbudowa państwa Polskiego, Ukrainian Historical Review / Український історичний огляд, I | 2022, 19-38

Даріуш Наврот 

Наполеон Бонапарт і відбудова Польської держави

Метою опрацювання є переосмислення історіографічного образу ставлення Наполеона до ідеї створення Польського королівства, що нею після поділів Речі Посполитої надихалися наступні покоління поляків. На основі архівних і опублікованих джерел, найважливіших наукових праць, як давніших, так і сучасних, здійснюється спроба верифікувати наявний міф про ставлення імператора французів до польського питання. Польська історіографія, оцінюючи діяльність Бонапарта в польському питанні, не раз піддавалася впливові створеної у XIX ст. наполеонівської легенди. Ця легенда, що постала в умовах чужоземного панування, була виразом бунту підкореної нації, яка шукала шляхів повернення до незалежності, плекаючи віру в ефективну французьку допомогу в боротьбі за свободу. Чергові генерації істориків або насамперед брали до уваги патріотичну функцію наполеонівської традиції в польськомусуспільстві, яку їхні публікації мали плекати й розвивати, або її відкидали й навіть поборювали. У цій статті проаналізовано політику Наполеона під час т. зв. першої польської війни 1806–1807 рр., війни з Австрією 1809 р., але головно т. зв. другої польської війни в 1812 р., коли ідея створення Польського королівства зазнала певного прогресу. Нові свідчення, що стосуються, зокрема, подій у східній частині колишньої Речі Посполитої в 1812 р., уможливлюють й нову спробу реконструкції фактичної політики Наполеона в польському питанні під час його конфронтації з російським царем Олександром I. На їхній підставі окреслено політичні наміри й очікування імператора французів щодо Варшавського герцогства та створеного під французьким протекторатом тимчасового уряду Литви. Ця політика, у разі перемоги Наполеона, мала б наслідком відбудову Польської та Литовської держав, які, щоправда, не охоплювали б усіх земель давньої Речі Посполитої, але, поза сумнівом, становили б істотну різницю в порівнянні до непослідовного рішення, ухваленого в Тільзіті. Реалізацію цього плану унеможливила поразка імператора французів у війні з Росією.

References

Akty  i  dokumenty  vilenskogo,  kovenskogo  i  grodnenskogo  general-gubernatorskogo upravleniya k istorii 1812–1813: v 2 cz., cz. 1. Vilno 1912. [In Russian.]

Archiwum  Wybickiego  /  wyd.  Andrzej  Michał  Skałkowski,  t.  2.  Gdańsk  1950.  [In  Po lish.]

Arnold James, Reinertsen Ralph. Triumf Napoleona. Kampania frydlandzka 1807 ro-ku. Oświęcim 2012. [In Polish.]

Baliński Michał.  Pamiętniki  o  Janie  Śniadeckim, t. 1. Wilno 1865. [In Polish.]

Bezotosnyj Viktor. Razvedka i plany storon v 1812 g. Moskva 2005. [In Russian.]

Caulaincourt Augustin. Mémoire du Génral de Caulaincourt, Duc de Vizence, vol. 1.Paris 1933. [In French.]

Choiseul-Gouffier Marie. Mémoires historiques sur l`empéreur Aleksandre et la cour de Russie. Paris 1829. [In French.]

Chuquet Arthur. La guerre de Russie. Notes et documents, vol. 1. Paris 1912. [In French.]

Clerq Jules de. Recueil des traités de la France, vol. 2. Paris 1864. [In French.]

Correspondance  de  Napoléon  I-er,  publiée  par  ordre  de  l’Empereur  Napoléon  III, t. 32. Paris 1870. [In French.]

Czubaty Jarosław. Księstwo Warszawskie (1807–1815). Warszawa 2011. [In Polish.]

Czubaty Jarosław. Warszawa 1806–1815. Miasto i ludzie. Warszawa 1997. [In Polish.]

“Dał  nam  przykład  Bonaparte”.  Wspomnienia  i  relacje  żołnierzy  polskich  1796–1815, t. 1/ wyd. Robert Bielecki, Andrzej Tyszka. Kraków 1984. [In Polish.]

Dembowski Leon. Moje wspomnienia, t. 1. Sankt-Peterburg 1902. [In Polish.]

Driault Édouard. Napoléon et l`Europe. Le Grand Empire. Paris 1924. [In French.]

Dubiecki Marian. Karol Prozor oboźny w WKL. Kraków 1897. [In Polish.]

Dubrovin  Nikolaj.Russkaya  zhizn  v  nachale  XIX  veka//  Russkaya  Starina  109  (1901). [In Russian.]

Dundulis Bronius. Napoléon et la Lituanie en 1812. Paris 1940. [In French.]

Ernouf Alfred de. Maret, duc de Bassano. Paris 1884. [In French.]

Fabry Gabriel.  Campagne de Russie.  Publié sous la Direction de  la  Section  Histo-rique de l`État-major de l`Armée: en 5 vol., vol. 5. Paris 1903. [In French.]

Fain Agathon. Manuscrit de 1812 pour servir à l`histoire de l`empereur Napoléon, vol. 1. Paris 1827. [In French.] 

Fiszerowa  Wirydianna.  Dzieje  moje  własne  i  osób  postronnych.  Warszawa 1988.  [In Polish.]

Ghillany Friedrich Wilhelm. Manuel diplomatique, recueil des traités de paix européens. Paris – Bruxelles 1856. [In French.]

Goclon  Jacub.  Polska  na  królu  pruskim  zdobyta.  Ustrój, administracja  i  sądownictwo doby Komisji Rządzącej w 1807 roku. Wrocław 2002. [In Polish.]

Gonnard Philippe.  Les origins de la légende  napoléonienne.  L`oeuvre  historique  de Napoléon à Sainte-Hélène. Paris 1906. [In French.]

Grochulska Barbara. Księstwo Warszawskie. Warszawa 1991. [In Polish.]

Handelsman  Marceli.  Instrukcje  i  depesze  rezydentów  francuskich  w  Warszawie  1807–13: w 2 t. Kraków 1914. [In Polish.]

Handelsman Marceli. Między Prusami a Rosją. Warszawa 1922. [In Polish.]

Handelsman Marceli. Napoleon a Polska. Warszawa 1914. [In Polish.]

Handelsman  Marceli.  Rezydenci  napoleońscy  w  Warszawie  1807–1813.  Kraków 1915. [In Polish.]

Halicz Emanuel. Geneza Księstwa Warszawskiego. Warszawa 1962. [In Polish.]

Iwaszkiewicz Jarosław. Litwa w roku 1812. Kraków 1912. [In Polish.]

Jasiński  Janusz,  Skowronek  Sławomir.  Wschodniopruskie  kampanie  Napoleona.  Wielka Armia i wojska polskie w 1807 roku. Historia, tradycja, legendy. Olsztyn 2007. [In Polish.]

Kukiel Marian.  Dzieje  oręża  polskiego  w  epoce  napoleońskiej.  Poznań  1912.  [In  Polish.]

Kukiel Marian. Vues sur le trône de Pologne en 1812 // Revue des Études Napoléo-niennes 34 (1932) 65–81. [In French.]

Kukiel Marian. Wojna 1812 r.: w 2 t. Kraków 1937. [In Polish.]

Les Cases Emmanuel de. Mémorial de Sainte-Hélène, vol. 7. Paris 1823. [In French.]

Lechartier Georges. Manewr na Pułtusk. Oświęcim 2011. [In Polish.]

Loret Maciej. Między Tylżą a Jeną (1806–1807). Warszawa 1902. [In Polish.]

Łukasiński Walerian. Pamiętniki. Warszawa 1986. [In Polish.]

Masson Fréderic.  L`Autriche et  Napoléon  en  1812  //  Revue  des  Études  Napoléo-niennes 5 (1914). [In French.]

Metternich Clemens.  Mémoires, documents et  écrits  divers,  vol.  2.  Paris 1880.  [In French.]

Nawrot Dariusz. Litwa i Napoleon w 1812 roku. Katowice 2008. [In Polish.]

Nawrot Dariusz. Ostatnia Konfederacja Generalna z 1812 roku // Między Barokiem a Oświeceniem. Parlamentaryzm /red. Barbara Krysztop-Czupryńska, Jerzy Kiełbik. Olsztyn 2016, s. 178–198. [In Polish.]

Nesselrode Charles. Lettres et papiers, vol. 3. Paris 1908. [In French.]

Niemcewicz Julian Ursyn. Pamiętniki 1809–1820, t. 2. Poznań 1871. [In Polish.]

Nieuważny Andrzej. My z Napoleonem. Wrocław 1999. [In Polish.]

Nieuważny Andrzej. Napoleon na Mazowszu. Bitwy pod Pułtuskiem i Gołyminem 1806–1807. Pułtusk 2007. [In Polish.]

Nieuważny Andrzej. Toruń centralą napoleońskiego wywiadu // Społeczeństwo w dobie  modernizacji.  Polacy  i  Niemcy  w  XIX  i  XX  wieku  /  red.  Roman  Bäcker,  Marek Chamot, Zbigniew Karpus. Toruń 2000, s. 373–389. [In Polish.]

Ogiński  Michel.  Mémoire  sur  la  Pologne  et  les  Polonais  depuis  1788  jusqu`à  la  fin  de 1815: en 3 vol., vol. 2–3.Paris 1826–1827. [In French.]

Olivier Daria. Aleksandre I. Paris 1973. [In French.]

O`Meara Barry Edward. Napoléon en exil ou l`écho de Sainte-Hélène, vol. 2.  Paris  1822. [In French.] Otechestvennaya  vojna  1812  goda.  Izdanie  voenno-uchenogo  komiteta  Glavnogo  Shtaba. Otdel 1: w 21 kn., kn 12, 14. Sankt-Peterburg 1900–1914. [In Russian.]

Pachoński Jan. Generał Jan Henryk Dąbrowski 1755–1818. Warszawa 1981. [In Polish.]

Pachoński Jan. Legiony Polskie 1794–1807. Prawda i legenda, t. 1. Warszawa 1969. [In Polish.]

Potocka Anna. Pamiętniki, t. 1. Warszawa 1898. [In Polish.]

Pradt Dominique de. Histoire de l`ambassade dans le Grand Duché de Varsovie en 1812. Paris 1815. [In French.]

Pugačiauskas  Virgilijus.  Napoleono  administracija  Lietuvoje.  Vilnius  1998. [In  Lithuanian.]

Sanguszko Eustachy. Pamiętnik 1786–1815. Kraków 1876. [In Polish.]

Skowronek Jerzy. Antynapoleońskie  koncepcje  Czartoryskiego. Warszawa 1969. [In Polish.]

Skowronek Jan. Książę Józef Poniatowski. Wrocław – Warszawa 1984. [In Polish.]

Ségur  Philippe  de.  Histoire  de  Napoléon  et  de  la  Grande  Armée  pendant  l`année  1812, vol. 1. Paris 1825. [In French.]

Sobieski  Wacław.  Legenda  historyczna  //  Studia  Historyczne.  Lwów  –  Warszawa  1912. [In Polish.]

Sołtyk Roman. Napoléon en 1812. Mémoires historiques et militaires sur la campagne de Russie. Paris 1836.

Szyndler Bartłomiej. Tadeusz Kościuszko 1746–1817. Warszawa 1991. [In Polish.]

Troiсkij Nikolaj. 1812. Velikij god Rossii. Moskva 1988. [In Russian.]

Troyat Henry. Aleksandre I. Paris 1980. [In French.]

Tulard Jean. Murat. Gdańsk 2002. [In Polish.]

Vandal Albert. Napoléon et Aleksandre. L`alliance russe sous le premier Empire: en 3 vol., vol. 1–2. Paris 1891. [In French.]

Waliszewski Kasimierz. Le règne d`Aleksandre I, vol. 1. Paris 1923. [In French.]

Wybicki Józef. Życie moje. Wrocław 2005. [In Polish.]

Zahorski Andrzej. Napoleon. Warszawa 1982. [In Polish.]

Zahorski Andrzej. Spór o Napoleona we Francji i w Polsce. Warszawa 1974. [In Polish.]

Zahorski  Andrzej.  Z  dziejów  legendy  napoleońskiej  w  Polsce.  Warszawa  1971.  [In  Polish.]

Zajewski Władysław. Józef Wybicki. Warszawa 1983. [In Polish.]

Załuski Józef. Wspomnienia. Kraków 1976. [In Polish.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Як цитувати

Наврот, Д. (2022). Наполеон Бонапарт і відбудова Польської держави. Український історичний огляд, (1), 19–38. вилучено із https://uhr.ucu.edu.ua/index.php/chasopys/article/view/8

Номер

Розділ

Образ Наполеона в національних історіографіях країн Східної Європи